Beschrijvingen Knapzakroutes gecontroleerd

geplaatst in: Nieuws | 0

 

Net als in voorgaande jaren heeft ook dit voorjaar een groep enthousiaste vrijwilligers een deel van de Knapzakroutes gecontroleerd. Opnieuw was het opvallend hoeveel er in een paar jaar tijd in het veld verandert. Ook al gaat het vaak om kleinigheden, maar een bordje dat van een paaltje verdwenen is, kan onderweg flink wat wandelplezier vergallen…

Dit jaar waren de Knapzakroutes 43 tot en met 63 aan de beurt. Bij driekwart van de routes hebben we op de site routewijzigingen gezet. Met name in gebieden waar grote natuurontwikkelingsprojecten zijn, zoals de routes Anloo – Schipborg, Weiteveen – Nieuw Schoonebeek en Zwiggelte, is er onderweg flink wat veranderd.

Routes met problemen
Met twee Knapzakroutes hebben we op dit moment grote problemen. Het gaat om de routes Gees (K48) en Nieuw-Dordrecht (K56). In Gees is door het herinrichtingsproject het beekdal van de Geeserstroom zo vernat dat een belangrijk deel van de route verlegd zal moeten worden. We hopen daar in de loop van deze zomer een alternatief voor te kunnen bieden.

Ook zijn we ons aan het bezinnen op de route Nieuw-Dordrecht. Daar spelen twee zaken. Bij het landgoed Scholtenszathe ten westen van Klazienaveen-Noord zijn de belangrijkste doorgaande paden niet meer toegankelijk. In de zuidlus van de route doorkruist het Koning Willem-Alexanderkanaal bestaande paden en zullen we moeten nagaan welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Ook hierover zijn we aan het nadenken en komen we later met definitieve routewijzigingen.

Horeca onderweg
Op horecagebied gebeurt er onderweg heel wat, weten we uit mail van wandelaars en uit eigen ervaring. We hebben zelf geen systeem om die veranderingen op enigszins betrouwbare wijze bij te houden. Maar is dat ook wel nodig? Dankzij smartphones en internet zijn er onderweg veel handiger manieren om dit soort informatie bij de hand te hebben. We hebben die informatie dan van de eigen Knapzaksite afgehaald.

Schouwpaden
‘s Zomers leveren schouwpaden langs waterschapssloten problemen op in de Knapzakroutes. Om te beginnen is er het feit dat ze maar een of twee keer per jaar gemaaid worden en dus een groot deel van de tijd begroeid zijn met hoog gras plus distels, bramen en brandnetels. Daar komt nog bij dat ze soms een paar weken gedeeltelijk afgesloten zijn met verplaatsbare rasters om ze met schapen te kunnen begrazen. Zaken waar we niets aan kunnen doen en die van de wandelaar geschikte kleding en enig aanpassingsvermogen vergen!

(foto: Hans Dekker)

Bargerveen aangewezen als aardkundig monument

geplaatst in: Nieuws | 0

bargerveen-roelof-huisman

Op 27 oktober werd het Bargerveen het zevende aardkundig monument in Drenthe. Samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen onthulden kinderen van basisscholen uit de buurt het informatiebord. Het bord vind je onderweg langs de Knapzakroute Barger-Oosterveen (K54) bij de kijkheuvel tussen de punten 9 en 10.

Het Bargerveen kreeg de status aardkundig monument omdat het het laatste overgebleven stuk is van het vroegere Bourtangermoeras, dat ooit een oppervlakte had van zo’n 2300 vierkante kilometer. Behalve de Knapzakroute Barger-Oosterveen brengen ook de Knapzakroutes Weiteveen – Nieuw-Schoonebeek (K58) en Twist – Nieuw-Schoonebeek (K59) u door het Bargerveen.

Tegelijk met de onthulling van het bord werd het startschot gegeven voor een grootschalige herinrichting van het Bargerveen de komende jaren. Drie zogeheten waterbuffers bij Weiteveen, Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek moeten voorkomen dat het natuurgebied verder uitdroogt. Het gaat om drie gebieden van in totaal zo’n 300 hectare.

De komende jaren wordt er zo’n 40 tot 60 miljoen euro in het Bargerveen geïnvesteerd. Hier zijn ook allerlei maatregelen bij inbegrepen die ervoor moeten dat de dorpen rond het natuurgebied en de landbouw geen last krijgen van wateroverlast. Zo is men in Weiteveen aan de oostkant van het dorp begonnen met de aanleg van een nieuwe afwateringsleiding.

De werkzaamheden zullen de komende tijd mogelijk al dan niet tijdelijk gevolgen hebben voor de drie Knapzakroutes door het gebied. We houden je op de hoogte!

(foto: Roelof Huisman)

Route Eexterveen door de nieuwe natuur langs de Hunze

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap de gebieden Bonnerklap en Elzemaat op de kop gezet om de Hunze daar weer alle ruimte te geven. De Knapzakroute Eexterveen hebben we aan deze veranderingen in het landschap aangepast, zie de routewijziging. Met het plaatsen van een overstapje konden we bovendien een flink stuk verharde weg uit de route schrappen. De Knapzakroute Eexterveen is mooier dan ooit!

foto: Roelof Huisman
foto: Roelof Huisman

Het verhaal van de hermeandering van de Hunze door de Elzemaat ter hoogte van Eexterveen is een verhaal op zich. In 2001 was het het eerste grote Hunzeproject. De beekloop werd toen gedeeltelijk verlegd door de oude meanders opnieuw uit te graven. De gekanaliseerde hoofdstroom bleef echter liggen om snel veel water te kunnen afvoeren. Keiendrempels moesten ervoor zorgen dat er voldoende water door de nieuwe meanders ging stromen. Het water stroomde echter lang niet sterk genoeg waardoor de nieuwe bochten dicht gingen groeien.

Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap kwamen tot de conclusie dat ze in 2001 bij de herinrichting te voorzichtig geweest waren en eind 2015 ging de Elzemaat opnieuw op de schop. Nu werd de hoofdstroom grotendeels gedempt en de beek kon zijn nieuwe verbrede meanders in gebruik nemen. Hetzelfde was vlak daarvoor gebeurd met het gebied Bonnerklap ten zuiden van de N33. Hier werd van de Hunze meteen een meanderende beek gemaakt.

Het Drentse Landschap heeft door de Elzemaat en Bonnerklap geen paden aangelegd. De Knapzakroute volgt de kaden langs het beekdal. Laat het je er niet van weerhouden om buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juni) lekker een stuk door het grasland te struinen!

k49_bonnerklap
De Hunze in Bonnerklap vlak na de herinrichting in 2015 (foto: Geert de Vries)

Hoog gras, bramen en brandnetels…

geplaatst in: Nieuws | 0

Elke zomer krijgen we opmerkingen van wandelaars over hoge begroeiing, bramen en brandnetels langs verschillende paden in de Knapzakroutes. Wij kunnen er helaas niets aan doen. De paden waar wij voor onze routes gebruik van ogen maken, zijn van verschillende grondeigenaren en wij hebben geen invloed op het maaien van de dijkjes, schouwpaden, bospaden, akkerranden en dergelijke. Ons advies is altijd: hou daar zelf zo goed mogelijk rekening mee met de keuze van je schoeisel en zorg ervoor dat je je benen bedekt houdt!

Trouwens, goed bedekkende kleding is ook een probaat middel om tekenbeten te voorkomen. Nog een tip: Controleer na afloop altijd even of je onderweg een teek hebt opgelopen. (Zie ook www.tekenradar.nl.)

hoog_gras
Ernst Tabingh mailde ons deze foto onderweg tijdens een Knapzakroute.

Een derde deel Knapzakroutes gecontroleerd

geplaatst in: Nieuws | 0

 

Elk voorjaar controleert een groep vrijwilligers een derde deel van de Knapzakroutes. Dit jaar waren de routes Spier (K22) tot en met Gieterveen (K42) aan de beurt.
Opnieuw kwamen tal van grote en kleine zaken aan het licht. Paadjes die (bijna) verdwenen waren, overstroomde landerijen in natuurontwikkelingsprojecten, hekken en bordjes die verdwenen waren, enzovoort enzovoort. Soms ook bleken onze omschrijvingen voor meer dan één uitleg vatbaar. Al deze wijzigingen hebben we bij de verschillende routes op de site vermeld.

Als je een Knapzakroute gaat lopen, kijk dan eerst op de pagina van de betreffende route of er wijzigingen zijn. En die zijn er meestal. De Knapzakroutes zonder wijzigingen zijn zo langzamerhand letterlijk op de vingers van één hand te tellen!

 

Bijna verdwenen bospad in de Knapzakroute Wapse.
Bijna verdwenen bospad in de Knapzakroute Wapse op een foto van Roelof Huisman

Hardnekkig leesfoutje bij boerderij Veenhof

geplaatst in: Nieuws | 0

veenhof_jaartal

Wandelaar Gerrie Koopman maakte ons attent op het feit dat in de Knapzakroute Gieterveen al vanaf het allereerste begin in 1992 een domme fout staat. De oudste boerderij van de buurtschap Veenhof op het adres Veenhof 3 zou in 1772 gebouwd zijn en dit jaartal zou in de smeedijzeren muurankers zijn vastgelegd.

Dat van die muurankers klopt precies, alleen iedereen ziet ter plekke in één oogopslag dat er geen 1772 maar 1722 staat. De boerderij is dus 50 jaar ouder dan wij al bijna 25 jaar consequent beweren.

Bijkomende bijzonderheid is dat onze bewering kennelijk zo stellig was dat www.hunzevallei.nl de fout in Veenhof op een bordje mét foto overnam. Een inwoner van Veenhof heeft de fout op de paal van het bordje verbeterd…

veenhof_bordje

foto’s: Gerrie Koopman

Knapzakroute Zwiggelte voortaan via voormalig Kamp Westerbork

geplaatst in: Nieuws | 0

schattenberg

Regelmatig geven wandelaars ons door dat er problemen met routes zijn. Zo vertelden mensen die Knapzakroute 46 Zwiggelte gelopen hadden, dat het pad ten zuiden van de radiotelescopen de afgelopen tijd vrijwel helemaal overwoekerd is en daardoor eigenlijk niet meer te belopen is.
We hebben een routewijziging bedacht die je voortaan ook een stuk over het voormalige kampterrein van Kamp Westerbork brengt. Je vindt de aangepaste routeaanwijzingen plus een kaartje op de pagina van de Knapzakroute Zwiggelte.

Op de foto van Roelof Huisman het Schattenbergveen (9 in de route).

Hermeandering Deurzerdiep zorgt voor modderige paden

geplaatst in: Nieuws | 0

Door herinrichtingswerkzaamheden rond het Deurzerdiep is de Knapzakroute in het najaar van 2015 op verschillende punten moeilijk begaanbaar geworden. Dit geeft tussen de punten 12 tot 20 allerlei overlast, vooral door de modderige paden.
Zie de pagina met de Knapzakroute Deurze voor een aantal tijdelijke routewijzigingen. Zodra er meer duidelijkheid komt, zullen we de route op de site definitief aanpassen.

deurzerdiep
(foto Bertus Boivin)

 

Nieuw beekdal voor het Lieversche Diep

geplaatst in: Nieuws | 0
K35 beek-groot
Nieuw bruggetje over het nieuwe Lieversche Diep (foto Roelof Huisman)

Vorig jaar is ter hoogte van de stuw op de plaats waar het Groote Diep Lieversche Diep gaat heten, veel veranderd. De beken kregen hun oude meanders terug en de oude genormaliseerde beekloop werd grotendeels gedempt.
Uiteraard hebben we de route Lieveren-Roderesch (Knapzakroute 23) aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Een reden te meer om deze prachtige route binnenkort (weer) eens te lopen!

Als de aardappelvelden in bloei staan…

geplaatst in: Nieuws | 0
bl-aardappleveld
(foto Ernst Tabingh)

Veel mensen vinden de Drents-Groningse veenkoloniën niet bepaald een wandelgebied. En daar kunnen we ons hartje winter met een straffe oostenwind ook best wel iets bij voorstellen…
Maar ga nu in het hartje van de zomer eens naar Annerveenschekanaal (Knapzakroute 35) of Eexterveenschekanaal (Knapzakroute 49). Nu staan de aardappelvelden in volle bloei. Nu is het gezellig druk op het water van het Grevelingskanaal, bij de bruggen en in de sluisjes. In de oude dorpen Spijkerboor en Eexterveen is van alles te zien. En kom met eigen ogen zien dat de nieuwe natuur van de Hunze springlevend is…

 

 

 

1 2 3 4 30