K14-uffelteEr staat u in en rond Uffelte een buitengewoon interessante wandeltocht te wachten. Vanuit het Uffelte, dat tot de alleroudste Drentse dorpen hoort, doorkruist u de voormalige zandverstuivingen die zich hier op de flanken van de Havelterberg vormden toen de wind vat op het zand kreeg. Onderweg zult u de restanten zien van het Uffelter Vaartje, meer dan 200 jaar geleden gegraven door de boeren van Uffelte om hun turf uit het Uffelterveen te kunnen weghalen. In het Bosveen en het Brandeveen ziet u de smalle strookjes land waar de turfgravers indertijd zomers hun turven te drogen legden. Na een wandeling over de Noordesch van Uffelte maakt u aan de overkant van de Drentsche Hoofdvaart kennis met het unieke landgoed Rheebruggen met zijn karakteristieke monumentale pachtboerderijen, zijn bossen, houtwalletjes, akkers en weitjes. Ook werpt u een blik op het Borgbarchien, een middeleeuws toevluchtsoord in tijden van oorlog en dreiging.


Routegegevens

  • Lengte route: 17km
  • Startpunt: Tweede Uffelterbrug (Alle horecabedrijven van het dorp liggen aan of vlakbij de route).
  • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Buslijn 20 Assen-Meppel, uitstappen Rijksweg/Anserweg

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Wijzigingen in de tekst punten 4 en 5
4  
Tweede streepje: aanvullen met:
Blijf rechtdoor lopen tot een diepe kuil.
Derde streepje vervalt.

5   Tekst tot en met ´het Finse meertje´vervalt. Tekst wijzigen in:
Op de kruising van bospaden bij de diepe kuil gaat u rechtdoor en loopt u langs de rechteroever van het Finse meertje.

Schaapskooi verhuisd (punt 7)
Bij punt 7 beschrijven we de schaapskudde van Holtinge. We eindigden het stukje destijds met de mededeling dat er plannen waren om de schaapskooi naar een locatie bij de Havelterberg te verhuizen. Inmiddels is het medio 2013 en de kudde van Holtinge heeft inderdaad een nieuw dak boven het hoofd gekregen. Zie voor meer informatie www.deholtingerschaapskudde.nl.

Verduidelijking punt 8
Bij het eerste punt van punt 8 is sprake van een zandpad, een fietspad en een bospad. De situatie op die plaats is verwarrend, omdat door de begroeiing het bospad steeds minder goed zichtbaar is. Deze foto helpt je het goede pad te vinden.
uffel_punt8
Vervolgens moet je de tekst in het tweede deel van punt 8 wijzigen in:
Dit pad komt uit op een heideveld. Van links komt een paadje. Op deze driesprong gaat u linksaf.

Verduidelijking routebeschrijving bij punt 10
Het dicht begroeide ven rechts en het smalle paadje zijn niet goed meer als zodanig te herkennen. Duidelijker is:
Na ongeveer 500 meter – dit is het tweede bord van Natuurmonumenten (bij een ‘zone-bord’) – gaat u rechtsaf een smal paadje in. (Ten tijde van de controle lag er een grote boom dwars over het pad.)
Zie de foto hieronder, u moet het linker paadje met de rode pijl hebben!

Wijzigingen in de tekst punten 14, 15 en 16
14
   Eerste streepje: De brede zandweg moet zijn een breed bospad.
Tweede streepje: De eerste weg rechts moet zijn het eerste pad rechts.

15   Eerste zin: bord Brandeveen moet zijn Holtingerveld Brandeveen.

16   Eerste streepje vervangen door:
U betreedt en verlaat het weilandje middenin het bos via twee recht tegenover elkaar geplaatste valhekken.

Alternatief voor slecht begaanbaar schouwpad bij punt 26
Een deel van het jaar kan de schouwsloot die bij punt 26 van de routebeschrijving wordt genoemd, flink dichtgegroeid zijn. Hiervoor hebben we in die gevallen een goed alternatief.

26   De laatste zin wordt:
Direct over de stuw blijft u rechtdoor lopen tot aan de Drentsche Hoofdvaart. Vóór de vaart gaat u linksaf en komt weer uit bij het startpunt van de route.
27   Beschrijving vervalt.