Stel je eigen wandelweekend samen

geplaatst in: Nieuws | 0

Op een vraag van enkele enthousiaste wandelaars uit Utrecht heeft onze routeman Roelof Huisman gekeken waar je vanuit één dorp twee of drie Knapzakroutes gemakkelijk kunt combineren.

Zo kun je je eigen wandelweekend samenstellen. Nu nog even een plek zoeken waar je kunt overnachten en je unieke wandelweekend is compleet!

Let op. Er staan nog steeds overnachtingsmogelijkheden in de routeboekjes en op de site, maar die zijn niet (meer) actueel. Vanaf 2017 houden we deze adressen niet meer bij om de eenvoudige reden dat de meeste wandelaars in de praktijk via internet zelf een accommodatie uitzoeken.

Wel belangrijk is uiteraard ook nu weer dat je voor je op pad gaat, altijd eerst op deze site kijkt naar eventuele veranderingen en omleidingen van de routes worden hier vermeld.

Deze Knapzakroutes kun je prima combineren!

  • Knapzakroute 2 Ees + Knapzakroute 3 Buinen
  • Knapzakroute 14 Uffelte + Knapzakroute 16 Ansen–Ruinen
  • Knapzakroute 19 Midlaren + Knapzakroute 21 Tynaarlo–Zeegse
  • Knapzakroute 22 Spier + Knapzakroute 11 Lhee–Lheebroek + Knapzakroute 9 Wijster
  • Knapzakroute 27 Westervelde-Norg + Knapzakroute 37 Veenhuizen + Knapzakroute 26 Zeijen-Peest
  • Knapzakroute 30 Loon–Taarlo + Knapzakroute 38 Rolde–Balloo + Knapzakroute 39 Deurze
  • Knapzakroute 48 Gees + Knapzakroute 63 Oosterhesselen–Zweeloo
  • Knapzakroute 60 Anloo–Schipborg + Knapzakroute 1 Gasteren + Knapzakroute 53 Eext

Op de foto het Bodepad ten noorden van Oosterhesselen, foto: Ernst Tabingh

Deel Knapzakroutes opnieuw gecontroleerd

geplaatst in: Nieuws | 0

Dit voorjaar heeft een groep vrijwilligers de eerste 21 Knapzakroutes grondig gecontroleerd. In meer dan de helft van deze routes hebben we routewijzigingen moeten aanbrengen.
Meestal ging het om relatief kleine zaken, maar die kunnen onderweg ook flink irritant… Soms waren de gevolgen groter. Zo hebben we in de Knapzakroute Wapserveen aan het begin van de route bij de Petgaten een aantal flinke veranderingen moeten aanbrengen, omdat grote delen van het gebied in de loop van de tijd ontoegankelijk geworden zijn.

Schouwpaden
‘s Zomers leveren schouwpaden langs de sloten van het waterschap vaak problemen op voor wandelaars van de Knapzakroutes. Om te beginnen is er het feit dat zulke paden maar een of twee keer per jaar gemaaid worden en dus een groot deel van de tijd begroeid zijn met hoog gras plus distels, bramen en brandnetels. Daar komt een deel van de schouwpaden ’s zomers een paar weken gedeeltelijk afgesloten zijn met verplaatsbare rasters om ze met schapen te kunnen begrazen. Zaken waar we niets aan kunnen doen en die van de wandelaar geschikte kleding en enig aanpassingsvermogen vergen.

(Foto: Petgaten bij Wapserveen, Roelof Huisman)

 

Met de hond aan de wandel

geplaatst in: Nieuws | 0

Vrijwel overal tijdens de Knapzakroutes mag de hond mee, mits hij of zij aangelijnd is. Bij een deel van de natuurterreinen is dat echter niet toegestaan, vooral als deze begraasd worden door schapen. We zijn voor de honden, hun baasjes en hun vrouwtjes op zoek gegaan naar goede alternatieven. Kijk daarvoor op de nieuwe speciale pagina op de site!

(foto: Hans Dekker)

Steeds meer ‘vakstenen’ verdwijnen uit de Staatsbossen

geplaatst in: Nieuws | 0

Bij het beschrijven van de Knapzakroutes die door de Staatsbossen lopen, maakten we in het verleden graag gebruik van de nummers op de zogeheten vakstenen op de hoeken van de bospercelen. We komen daar een beetje op terug omdat nogal wat van die stenen inmiddels onleesbaar geworden zijn, terwijl andere overwoekerd werden door het oprukkende bos. Hier en daar blijken ze zelfs bewust weggehaald te worden.

Bij de aanleg van de Staatsbossen in de jaren voor de oorlog werden op alle hoeken van de plantvakken flinke veldkeien neergelegd. Hierop werd eerst een wit vlakje geschilderd waarna er met zwarte verf een nummer op kwam. De stenen zijn karakteristiek voor de grootschalige aanleg van productiebossen op de Drentse heideontginningen.

Het nieuwe beleid van Staatsbosbeheer is dat de vakstenen zullen verdwijnen uit zijn drie grote boscomplexen in Drenthe waar de natuurontwikkeling op de eerste plaats komt. Dit zijn het Drents-Friese Wold, het Hart van Drenthe – ofwel de boswachterijen Grolloo, Schoonloo en Hooghalen – en iets verder naar het zuidoosten de boswachterij Gees.

Aaldrik Pot, die als provinciaal adviseur bij Staatsbosbeheer in Drenthe werkt, licht het beleid van zijn organisatie rond de vakstenen toe: ‘In deze boscomplexen is het beeld van de ouderwetse Staatsbossen aan het verdwijnen. De rechte structuren zullen er in de toekomst steeds meer vervagen en daarmee wordt ook de functie van de vakstenen minder relevant. Hier mag het bos zich op een meer natuurlijke manier ontwikkelen en we vinden vakstenen minder passen bij de beleving die we daar willen bieden.’

In de andere Drentse boswachterijen past Staatsbosbeheer een multifunctioneel beheer toe door de natuurfunctie te combineren met houtproductie en recreatie en daar hoort het in stand houden van de cultuurhistorische patronen bij. Dit is bijvoorbeeld het geval in de boswachterijen Borger, Emmen, Exloo, Gieten, Odoorn, Ruinen en Veenhuizen.

Aaldrik Pot: ‘In deze bossen laten we de vakstenen, die zo met de Drentse bosbouwgeschiedenis verbonden zijn, gewoon staan en proberen we ze zo goed mogelijk te onderhouden. Dat het onderhoud soms per boswachterij verschilt, heeft vooral te maken met vraag of er voldoende vrijwilligers voor zulk werk beschikbaar zijn.’

Hoe gaan we voortaan met de vakstenen in de Knapzakroutes om? Voor ons als makers van de routes is het beleid van Staatsbosbeheer aanleiding om de routes waar mogelijk zo te beschrijven dat je de nummers op de vakstenen onderweg feitelijk niet meer nodig hebt.

Foto: Bertus Boivin

Werkzaamheden Bargerveen hebben ook gevolgen voor Knapzakroutes

geplaatst in: Nieuws | 0

Overal in en rond het Bargerveen worden op dit moment omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van twee grote bufferzones en allerlei andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding.

Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat tot halverwege 2018 de bestaande fiets- en wandelroutes niet altijd goed toegankelijk zijn. Soms moeten bepaalde stukken van de route zelfs afgesloten worden en zal er later een alternatief moeten worden gevonden.
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de Knapzakroute 54 (Barger-Oosterveen, Knapzakroute 58 (Weiteveen – Nieuw-Schoonebeek) en Knapzakroute 59 (Twist – Nieuw-Schoonebeek). Op dit moment is het onmogelijk om al goede alternatieven aan te geven. Zodra duidelijk is wat de exacte gevolgen voor onze Knapzakroutes zijn, zullen we de routes opnieuw bekijken en ze daar waar nodig aanpassen.

Voor de meest actuele informatie over afsluitingen en dergelijke kun je op dit moment terecht op de speciale pagina van de website Bargerveen-Schoonebeek.

Beschrijvingen Knapzakroutes gecontroleerd

geplaatst in: Nieuws | 0

 

Net als in voorgaande jaren heeft ook dit voorjaar een groep enthousiaste vrijwilligers een deel van de Knapzakroutes gecontroleerd. Opnieuw was het opvallend hoeveel er in een paar jaar tijd in het veld verandert. Ook al gaat het vaak om kleinigheden, maar een bordje dat van een paaltje verdwenen is, kan onderweg flink wat wandelplezier vergallen…

Dit jaar waren de Knapzakroutes 43 tot en met 63 aan de beurt. Bij driekwart van de routes hebben we op de site routewijzigingen gezet. Met name in gebieden waar grote natuurontwikkelingsprojecten zijn, zoals de routes Anloo – Schipborg, Weiteveen – Nieuw Schoonebeek en Zwiggelte, is er onderweg flink wat veranderd.

Routes met problemen
Met twee Knapzakroutes hebben we op dit moment grote problemen. Het gaat om de routes Gees (K48) en Nieuw-Dordrecht (K56). In Gees is door het herinrichtingsproject het beekdal van de Geeserstroom zo vernat dat een belangrijk deel van de route verlegd zal moeten worden. We hopen daar in de loop van deze zomer een alternatief voor te kunnen bieden.

Ook zijn we ons aan het bezinnen op de route Nieuw-Dordrecht. Daar spelen twee zaken. Bij het landgoed Scholtenszathe ten westen van Klazienaveen-Noord zijn de belangrijkste doorgaande paden niet meer toegankelijk. In de zuidlus van de route doorkruist het Koning Willem-Alexanderkanaal bestaande paden en zullen we moeten nagaan welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Ook hierover zijn we aan het nadenken en komen we later met definitieve routewijzigingen.

Horeca onderweg
Op horecagebied gebeurt er onderweg heel wat, weten we uit mail van wandelaars en uit eigen ervaring. We hebben zelf geen systeem om die veranderingen op enigszins betrouwbare wijze bij te houden. Maar is dat ook wel nodig? Dankzij smartphones en internet zijn er onderweg veel handiger manieren om dit soort informatie bij de hand te hebben. We hebben die informatie dan van de eigen Knapzaksite afgehaald.

Schouwpaden
‘s Zomers leveren schouwpaden langs waterschapssloten problemen op in de Knapzakroutes. Om te beginnen is er het feit dat ze maar een of twee keer per jaar gemaaid worden en dus een groot deel van de tijd begroeid zijn met hoog gras plus distels, bramen en brandnetels. Daar komt nog bij dat ze soms een paar weken gedeeltelijk afgesloten zijn met verplaatsbare rasters om ze met schapen te kunnen begrazen. Zaken waar we niets aan kunnen doen en die van de wandelaar geschikte kleding en enig aanpassingsvermogen vergen!

(foto: Hans Dekker)

Bargerveen aangewezen als aardkundig monument

geplaatst in: Nieuws | 0

bargerveen-roelof-huisman

Op 27 oktober werd het Bargerveen het zevende aardkundig monument in Drenthe. Samen met gedeputeerde Tjisse Stelpstra en wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen onthulden kinderen van basisscholen uit de buurt het informatiebord. Het bord vind je onderweg langs de Knapzakroute Barger-Oosterveen (K54) bij de kijkheuvel tussen de punten 9 en 10.

Het Bargerveen kreeg de status aardkundig monument omdat het het laatste overgebleven stuk is van het vroegere Bourtangermoeras, dat ooit een oppervlakte had van zo’n 2300 vierkante kilometer. Behalve de Knapzakroute Barger-Oosterveen brengen ook de Knapzakroutes Weiteveen – Nieuw-Schoonebeek (K58) en Twist – Nieuw-Schoonebeek (K59) u door het Bargerveen.

Tegelijk met de onthulling van het bord werd het startschot gegeven voor een grootschalige herinrichting van het Bargerveen de komende jaren. Drie zogeheten waterbuffers bij Weiteveen, Zwartemeer en Nieuw-Schoonebeek moeten voorkomen dat het natuurgebied verder uitdroogt. Het gaat om drie gebieden van in totaal zo’n 300 hectare.

De komende jaren wordt er zo’n 40 tot 60 miljoen euro in het Bargerveen geïnvesteerd. Hier zijn ook allerlei maatregelen bij inbegrepen die ervoor moeten dat de dorpen rond het natuurgebied en de landbouw geen last krijgen van wateroverlast. Zo is men in Weiteveen aan de oostkant van het dorp begonnen met de aanleg van een nieuwe afwateringsleiding.

De werkzaamheden zullen de komende tijd mogelijk al dan niet tijdelijk gevolgen hebben voor de drie Knapzakroutes door het gebied. We houden je op de hoogte!

(foto: Roelof Huisman)

Route Eexterveen door de nieuwe natuur langs de Hunze

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap de gebieden Bonnerklap en Elzemaat op de kop gezet om de Hunze daar weer alle ruimte te geven. De Knapzakroute Eexterveen hebben we aan deze veranderingen in het landschap aangepast, zie de routewijziging. Met het plaatsen van een overstapje konden we bovendien een flink stuk verharde weg uit de route schrappen. De Knapzakroute Eexterveen is mooier dan ooit!

foto: Roelof Huisman
foto: Roelof Huisman

Het verhaal van de hermeandering van de Hunze door de Elzemaat ter hoogte van Eexterveen is een verhaal op zich. In 2001 was het het eerste grote Hunzeproject. De beekloop werd toen gedeeltelijk verlegd door de oude meanders opnieuw uit te graven. De gekanaliseerde hoofdstroom bleef echter liggen om snel veel water te kunnen afvoeren. Keiendrempels moesten ervoor zorgen dat er voldoende water door de nieuwe meanders ging stromen. Het water stroomde echter lang niet sterk genoeg waardoor de nieuwe bochten dicht gingen groeien.

Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap kwamen tot de conclusie dat ze in 2001 bij de herinrichting te voorzichtig geweest waren en eind 2015 ging de Elzemaat opnieuw op de schop. Nu werd de hoofdstroom grotendeels gedempt en de beek kon zijn nieuwe verbrede meanders in gebruik nemen. Hetzelfde was vlak daarvoor gebeurd met het gebied Bonnerklap ten zuiden van de N33. Hier werd van de Hunze meteen een meanderende beek gemaakt.

Het Drentse Landschap heeft door de Elzemaat en Bonnerklap geen paden aangelegd. De Knapzakroute volgt de kaden langs het beekdal. Laat het je er niet van weerhouden om buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juni) lekker een stuk door het grasland te struinen!

k49_bonnerklap
De Hunze in Bonnerklap vlak na de herinrichting in 2015 (foto: Geert de Vries)

Hoog gras, bramen en brandnetels…

geplaatst in: Nieuws | 0

Elke zomer krijgen we opmerkingen van wandelaars over hoge begroeiing, bramen en brandnetels langs verschillende paden in de Knapzakroutes. Wij kunnen er helaas niets aan doen. De paden waar wij voor onze routes gebruik van ogen maken, zijn van verschillende grondeigenaren en wij hebben geen invloed op het maaien van de dijkjes, schouwpaden, bospaden, akkerranden en dergelijke. Ons advies is altijd: hou daar zelf zo goed mogelijk rekening mee met de keuze van je schoeisel en zorg ervoor dat je je benen bedekt houdt!

Trouwens, goed bedekkende kleding is ook een probaat middel om tekenbeten te voorkomen. Nog een tip: Controleer na afloop altijd even of je onderweg een teek hebt opgelopen. (Zie ook www.tekenradar.nl.)

hoog_gras
Ernst Tabingh mailde ons deze foto onderweg tijdens een Knapzakroute.

Een derde deel Knapzakroutes gecontroleerd

geplaatst in: Nieuws | 0

 

Elk voorjaar controleert een groep vrijwilligers een derde deel van de Knapzakroutes. Dit jaar waren de routes Spier (K22) tot en met Gieterveen (K42) aan de beurt.
Opnieuw kwamen tal van grote en kleine zaken aan het licht. Paadjes die (bijna) verdwenen waren, overstroomde landerijen in natuurontwikkelingsprojecten, hekken en bordjes die verdwenen waren, enzovoort enzovoort. Soms ook bleken onze omschrijvingen voor meer dan één uitleg vatbaar. Al deze wijzigingen hebben we bij de verschillende routes op de site vermeld.

Als je een Knapzakroute gaat lopen, kijk dan eerst op de pagina van de betreffende route of er wijzigingen zijn. En die zijn er meestal. De Knapzakroutes zonder wijzigingen zijn zo langzamerhand letterlijk op de vingers van één hand te tellen!

 

Bijna verdwenen bospad in de Knapzakroute Wapse.
Bijna verdwenen bospad in de Knapzakroute Wapse op een foto van Roelof Huisman
1 2 3 4 31