OMSLAG_ORVELTEU gaat wandelen in en rond het monumentendorp Orvelte. Slenter over de keienstraatjes van het dorp en maak in het Bezoekerscentrum kennis met de geschiedenis van Orvelte. Bekijk de oude boerderijen met hun ouderwetse boerenerven en prachtige dorpsweitjes. Maar liefst zeventien Orvelter boerderijen staan op de monumentenlijst.


Routegegevens

  • Lengte route: 17 km; in twee delen te splitsen: zuidlus 1-4 en 21-30 (5 km) en noordlus 4-20 (12 km).
  • Startpunt: Brink in Orvelte, auto parkeren op een van de twee parkeerplaatsen aan de buitenkant van het dorp (€ 3,50 per dag, parkeerautomaat aan de uitgang).
  • Honden: Niet toegestaan op het Orvelterzand vanwege de runderen.
  • Openbaar vervoer: vervoer Buslijn Assen-Zweeloo (via Beilen), uitstappen halte Zuideresweg bij Orvelte

Digitale versie:


Routenieuws

Nieuwe aanwijziging punt 3 Orvelterstroom
Bij punt 3 staat dat u voorbij de Orvelterstroom op de driesprong rechts aan moet houden. De Orvelterstroom wordt hier op het bord Oude Vaart genoemd. Beter is bij de tweede bullet te lezen:
Hou op de driesprong rechts aan. U passeert de Oude Vaart.

Verduidelijking bij punt 5
Voeg aan de tweede aanwijzing toe:
Nadat het pad smaller geworden is, loopt u verder langs de slootkant tot bij een hek, waarna u op het oude pad verder gaat. Dit pad blijft u volgen.

Wijziging tussen punt 10 en punt 15
Staatsbosbeheer heeft in dit gebied het waterpeil verhoogd waardoor enkele routewijzigingen onvermijdelijk werden.
10   Tekst vervalt en wordt:
Bij de bosrand waar een steen met opschrift Oud-Orvelte staat, neemt u het pad naar links.
Mocht het te nat zijn, ga dan het tweede pad rechtsaf, op kruising linksaf en op de volgende kruising weer links. Aan het eind rechtsaf waar u weer op de oorspronkelijke route bent.
11   Oorspronkelijke tekst blijft:
Na zo’n 50 meter gaat u na een grote steen met onduidelijk opschrift Meeuwenplas rechtsaf.
Direct daarna op de kruising weer rechtsaf.
12   Het pad komt uit op een zessprong midden in het bos (paddenstoel 233487/001). Ga hier verder over de keienweg richting Elp. (zie aangepast kaartje hieronder!)
13   Waar twee bospaden naar links gaan, neemt u het rechtse pad hiervan.
14   Op het eerste kruispunt bij paaltje met rode kop, gaat u linksaf.
Direct na ongeveer 25 meter gaat u rechtsaf. Aan het eind van dit pad rechtsaf en direct weer links.
Voor bosrand rechtsaf. Bij de verharde weg, Egbertsweg (paddenstoel 20967/001) gaat u linksaf richting Elp.

Wijziging route bij punt 17 en 18
Ook bij de Elperstroom is het één en ander gewijzigd. Deze wijziging is naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk.
17   De bestaande tekst vervalt en wordt vervangen door het volgende:
Deze asfaltweg volgen tot de driesprong met de Laarweg waar u bij paddenstoel 24910 richting Orvelte gaat.
18   De eerste aanwijzing vervalt en wordt:
Bij paddenstoel 24910 gaat u richting Orvelte.

Verduidelijking bij punt 21
Omdat het bordje Rustveld niet meer aanwezig is, de aanwijzing bij de bullet lezen als:
Na het bosje gaat u op de kruising van paden rechtsaf.

Verdwenen bord Staatsbosbeheer
Bij punt 26 wordt gesproken over een groen bord van Staatsbosbeheer. Dat bord is niet meer aanwezig. Punt 26 wordt nu:
26  Vervolgens gaat u rechtsaf langs het heideveld.
Het pad gaat met een bocht naar rechts richting de doorgaande weg van Westerbork naar Orvelte.