OMSLAG_SCHOONLOOU gaat wandelen door de eeuwenoude boerendorpen Schoonloo en Grolloo. Onderweg ziet u zware bomen die over het Grolloërdiepje buigen, het weidse uitzicht over de Zuideresch van Grolloo, een kronkelpaadje langs de koelanden, de heide op het Oosterveld, de ondoordringbare eikenbosjes in de Schoonloër strubben.


Routegegevens

  • Lengte route: 13 km; door zijn vorm moeilijk in twee delen te splitsen, eventueel door van punt 5 in de route naar 17 te lopen (lus Schoonloo circa 8 km en lus Grolloo circa 10 km).
  • Startpunt: Café Hegeman, Hoofdstraat 16, 9443 PA Schoonloo,
    Café Hofsteenge, Hoofdstraat 11, 9444 PA Grolloo
  • Honden: In het routeboekje staat vermeld dat honden op een bepaald gedeelte van de route niet toegestaan zijn. Dat is inmiddels gewijzigd. Uw Bello mag de hele route mee, mits aangelijnd!
  • Openbaar vervoer: Buslijn Assen-Emmen, uitstappen halte Rotonde in Grolloo of halte Rotonde in Schoonloo;

Digitale versie:


Routenieuws

Fout in de tekst bij punt 13
In het routeboekje op pagina 16 wordt bij het Grollerholt (punt 13) op de vierde regel punt 14 genoemd. Dit moet uiteraard punt 13 zijn.

Verbetering punt 2
De in de tekst genoemde 100 meter moet zijn 200 meter.
Het tweede gedeelte wordt:
Vóór de boerderij Hoofdstraat 6 neemt u het weggetje linksaf. De weg wordt verderop onverhard.

Wijziging punt 7 vanwege begaanbaarheid schouwpad
In verband met het soms moeilijk begaanbare pad langs het Grollooërdiepje bij punt 7 in de route hebben we een alternatief gemaakt:

7   Na zo’n 150 meter gaat u linksaf en neemt u het linker schouwpad.
Na ongeveer 700 meter gaat u bij de dam over de sloot en direct hierna rechtsaf langs de volgende sloot.
Na ongeveer 70 meter gaat u linksaf en ga op de verharde weg rechtdoor.

k06-grolloo_schouwsloot_aanpassing

Wijziging punt 15  in verband met verdwenen pad
Wandelaars attendeerden ons op een onduidelijkheid aan de oostkant van deze Knapzakroute. Na controle blijkt dat Staatsbosbeheer het pad weggehaald heeft!
De tekst van punt 15 kan als volgt gewijzigd worden:
15   Waar het fietspad naar links afbuigt, loopt u rechtdoor.
Op viersprong van bospaden gaat u rechtsaf.
Op de volgende kruising gaat u linksaf bij een houten hek aan de rechterkant.
Hierna gaat u met punt 16 verder.

 k06-grolloo_correctie

Routewijziging Schoonlooër Strubben bij punt 21

Bij punt 21 verlaat u het fietspad en gaat de Schoonlooër Strubben in. Dit pad is erg nat. Het Pieterpad heeft inmiddels een ander tracé door de Strubben gekregen. Wij nemen deze verandering graag over door punt 21 te verplaatsen!
21   Waar aan uw rechterhand een bosje begint met een kleine recreatiewoning De Strubben slaat u  bij het bord van Staatsbosbeheer linksaf. Volg de rood-witte markeringen van het Piterpad door de Schoonlooër Strubben die u naar Café Hegeman in Schoonloo voeren.
(zie aangepast kaartje hieronder!)

k06-schoonloo_pieter