FrederiksooK13-frederiksoordrd en Wilhelminaoord hebben een geschiedenis die niet te vergelijken is met die van enig ander Drents dorp. Beide werden ze minder dan twee eeuwen geleden door generaal Johannes van den Bosch en zijn Maatschappij van Weldadigheid uit de grond gestampt om arme sloebers elders uit het land hier op de Drentse hei een nieuw bestaan te bieden.
Tot op de dag van vandaag draagt het landschap de sporen van al die goede bedoelingen uit het begin van de negentiende eeuw: de koloniehuisjes, de grote hoeven, de kerken, de Rustoorden, de boomgaard van de tuinbouwschool en het statige Westerbeek.
Het kolonielandschap van Frederiksoord en Wilhelminaoord belooft u zonder aarzeling een wandeling terug in de tijd, toen armoede een verschijnsel was dat de rijke Nederlanders het liefst zo ver mogelijk van hun bed zagen. En wat lag in 1818 verder weg dan de verlaten heidevelden van Zuidwest-Drenthe waar niemand zich om leek te bekommeren…


Routegegevens

  • Lengte route: 17 km
  • Startpunt: Museum De Koloniehof, Koningin Wilhelminalaan 87, 8382 GC Frederiksoord
  • Honden: Toegestaan mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Buslijn Beilen-Steenwijk, uitstappen halte Postkantoor

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Parkeerplaats Koloniehof soms afgesloten
De parkeerplaats bij De Koloniehof is alleen toegankelijk tijdens de openingsuren van het museum. Buiten het terrein van het museum is voldoende alternatieve parkeerruimte.

Fietspad bij punt 18
Bij punt 18 staat dat u het voetpad moet nemen. Dit is inmiddels een fietspad geworden.

Aanvulling tekst bij punt 20
Eerste aanwijzing aanvullen met:
Op de kruising met de Prins Hendriklaan rechtdoor.

Verduidelijking tekst bij punt 21
Ter verduidelijking de tweede aanwijzing wijzigen in:
Op de vijfsprong neemt u het tweede pad links.