K15-2006-0925Image0015K15-hijkenVanuit het in de middeleeuwen gestichte esdorp Hijken wandelt u langs het kleine Hijkermeer naar de twee oude essencomplexen van het dorp: de Hijkeresch en de Nasteringesch, ofwel ‘de achterste es’ van het dorp.
Via het in de jaren dertig gestichte ontginningslandgoed Hooghalen bereikt u het weidse Hijkerveld, een van de grootste overgebleven Drentse heidevelden, gekoesterd door Het Drentse Landschap vanwege zijn unieke natuurwaarden. Archeologen vonden hier de bewijzen van meer dan vierduizend jaar nagenoeg onafgebroken menselijke activiteit op het Hijkerveld. Het strakke lijnenspel van walletjes en planten door de heide verraadt de aanwezigheid van enkele honderden akkertjes van ijzertijdboeren. U komt tijdens de route langs de plaatsen waar ze destijds gewoond hebben.
Langs de rand van het Hijkerveld ligt Diependal, een vogelreservaat van méér dan nationale betekenis. Hier broeden sinds jaar en dag vogelsoorten die het elders in Nederland allang voor gezien hebben gehouden.

 

 


Routegegevens

  • Lengte route: 16km
  • Startpunt: Café De Dorpskern, Oranjekanaal Zuidzijde 21, 9415 PR Hijken (0593) 52 27 15 en de parkeerplaats aan de Hijkerweg van Stichting Het Drentse Landschap rechts van de weg van Hooghalen naar Hijken (bij punt 8 in de route).
  • Honden: Niet toegestaan op het Hijkerveld vanwege de schapen en runderen.
  • Openbaar vervoer: Buurtbus vanaf NS-station Beilen;

Digitale versie:


Routenieuws

Verdwenen bordjes

  • Bij punt 2 is de verwijzing naar het sportcomplex niet meer aanwezig.
  • In punt 4 is sprake van straatnaambordjes met Westeinde en Oosteinde. Bij controle van de route bleek dat ook deze bordjes verdwenen zijn. Verdwalen is hier echter onmogelijk!