K22-spierAls u het kleine Spier verlaten heeft, loopt u met een wijde boog over de es van Spier en via de ontgonnen heidevelden tussen Spier en Wijster naar het Ter Horsterzand. Dit fraaie natuurgebied staat bekend om zijn ‘levende stuifzand’ en zijn prachtige jeneverbessen.
U steekt het viaduct over de A28 over. De rest van de route loopt vrijwel geheel door het Nationaal Park Dwingelderveld. Onderweg kunt u genieten van stille bospaadjes, kleine heideveldjes, kletsnatte ‘verdronken’ bossen, prachtige veenplassen en de enorme uitgestrektheid van het Dwingelderveld met zijn verre horizonten.
Onderweg op deze Knapzakroute ervaart u niet alleen de kracht van de natuur, maar ook hoezeer de mens steeds bezig blijft om de natuur naar zijn hand te zetten. Hoe hij van de heide landbouwgrond maakte of er bossen op aanlegde. Om vervolgens zijn bossen weer te kappen en de natuur vrij spel te geven.


Routegegevens

 • Lengte route: 19,5 km; in tweeën te splitsen (stippellijjn op kaart): een noordlus van 14 km (1-16, daarna via 25 naar startpunt) en een zuidlus van 7 km (van 25 naar 16, daar route oppakken tot 25)
 • Startpunt: Driesprong centrum Spier
  De Boslounge, Oude Postweg 12, 9417 TG Spier
 • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
 • Openbaar vervoer: Buslijn Beilen-Steenwijk, uitstappen halte Woudzoom

Digitale versie:


Routenieuws

Routenieuws

Doordat we geen gebruik meer mogen maken van het pad na nummer 5 vervallen de routebeschrijvingen van 4, 5, 6 en 7. Zie onderstaande kaart. (1e en 2e druk route)

4)           Op een gegeven moment ziet u aan de linkerkant een klaphek met daarachter een grafheuvel. Vanaf hier, bij wandelknooppunt 12, gaat de route een stuk door het bos en later over een weg, eerst verhard, later onverhard.

Ga direct na wkp 12 rechtsaf naar wkp 86.

5)           Hier de doorgaande weg Spier naar Wijster recht oversteken naar wkp 87.

6)           Verlaat hier de straat en ga linksaf, eerste stuk verhard, later onverhard. Even na de bocht gaat de route langs de slootkant verder. Aan het eind van de sloot linksaf.

7)           Bij het heideterrein aan de rechterkant gaat u rechtsaf door een klaphek. Hier staat een bord van SBB met de naam Terhorsterzand.

Na ongeveer 20 meter slaat u linksaf en gaat voor het groenland rechtsaf. Dit pad steeds blijven volgen.

Aan het eind van het pad loopt u rechtdoor tussen de bomen door en brengt u op het Ter Horsterzand.

 

   

 

Verduidelijking punt 8 (1e en 2e druk route)

 • Eerste aanwijzing punt 8 aanvullen met:
  (niet in de richting van het hek).
 • Laatste aanwijzing punt 8:
  Er is nog een groot klaphek bijgekomen.

Aanpassing route begin Dwingelderveld (1e en 2e druk route)
De afgelopen jaren is dit deel van het Dwingelderveld flink op de schop geweest. Het terrein is heel veel opener geworden. Veel aanduidingen op het huidige kaartje kloppen niet meer.
De tekst van punt 10 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
10  Direct na de bocht gaat u bij ANWB-paddenstoel 23860 linksaf over het fietspad. Vanaf hier loopt u in het Nationaal Park Dwingelderveld.
#   Waar het fietspad naar rechts afbuigt, loopt u rechtdoor.
#   De eerste kruising negeert u en blijft rechtdoor lopen.
#   Voor een open veld buigt dit pad naar rechts (anders dan op de kaart staat)

Aanpassing punt 15 (1e en 2e druk route)
In de tweede aanwijzing is sprake van een paaltje met witte kop. Het is nu een paaltje met een wit bordje met een wandelaar erop!

Aanpassing punt 24 wegens verandering begrazingsgebied (1e en 2e druk route)
Tekst vervalt in zijn geheel en wordt:
24  Einde pad linksaf
#  Na zo’n 20 meter rechtsaf. Dit kronkelende paadje steeds blijven volgen.
#  Bij een klaphek verlaat u het begrazingsgebied en neemt het middelste pad rechtdoor.
#  Blijf dit pad volgen tot doorgaande weg Dwingeloo-Spier.

Aanpassing punt 25 vanwege nieuwe geluidswal (1e en 2e druk route)
Vanwege de aanleg van een geluidswal is er een nieuw wandelpad aangelegd waarlangs je naar het eindpunt loopt. De beschrijving bij punt 25 blijft ongewijzigd.

foto: Roelof Huisman

 

AANPASSINGEN REEDS OPGENOMEN IN DE TWEEDE DRUK!
Eind 2013 is een nieuwe druk van de Knapzakroute Spier verschenen. Als u dit nieuwe boekje gebruikt, hoeft u onderstaande routewijzigingen niet mee te nemen, want die hebben we in de nieuwe druk meegenomen!

 • Onduidelijkheid op kaartje bij punt 15
  Bij punt 15 is de route op onderstaand kaartje aangepast.

 • Schelpenpad bij punt 18
  Bij punt 18 is het schelpenpad veranderd in een half-verhard fietspad.

 • Aanpassing route vanwege verandering begrazingsgebied
  Staatsbosbeheer heeft een begrazingsgebied met gaas verder uitgebreid. Hierdoor is de route iets aangepast.
  21   Aan het einde van het pad gaat u linksaf.
  #   Later vervolgt u het pad rechtdoor over een veerooster.
  24   Einde pad linksaf
  #  Na zo’n 20 meter rechtsaf. Dit kronkelende paadje steeds blijven volgen.
  #  Bij een klaphek verlaat u het begrazingsgebied en neemt het middelste pad rechtdoor.
  #  Blijf dit pad volgen tot doorgaande weg Dwingeloo-Spier.