K28-een-steenbergen OmslagVanuit het kleine Een loopt u langs het beekdal van het Groote Diep naar Steenbergen, het volgende dorp. Het dorp Een blijkt een bijzonder interessante geschiedenis te hebben. Deze voert ons terug tot ver in de middeleeuwen. De bisschop van Utrecht koesterde de smalle doorgang door de Fries-Drentse venen bij het dorp als een kostbaar bezit. Hij bezat in de buurschappen van Een belangrijke erven die hij in leen gaf aan Drentse ridders die hem welgezind waren.
We lopen rond het dorp Steenbergen met zijn grote es, omgeven door oude zandverstuivingen. Het hunebed bij het dorp bewijst dat op de smalle zandrug tussen het Groote Diep en de eindeloze veenmoerassen in het westen al vijfduizend jaar boeren het land bewerkt hebben. U komt langs de bossen van Amerika, eens een plek op het Eenerveld waar niemand vrijwillig naartoe kwam…
Ten zuiden van het dorp Een komt u bij de Schipsloot. Een overblijfsel van een aantal mislukte pogingen om geld te verdienen aan de Veenhuizer turf. Ook maakt u er kort kennis met de negentiende-eeuwse ‘kolonie’ Veenhuizen. Via het beekdal van het Groote Diep keert u terug naar het dorp Een.


Routegegevens

 • Lengte route: 19 km; in twee delen te splitsen in een lus Een (9,5 km) en een lus Steenbergen (11,5 km)
 • Startpunt: Café Hofsteenge, Hoofdstraat 37, 9342 PB Een
  Hotel-restaurant Jachtlust, Hoofdweg 22, 9307 PB Steenbergen (punt 6 in de route)
 • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
 • Openbaar vervoer: Assen-Roden, uitstappen halte Café Hofsteenge.

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Fout cijfers routeverkorting
Bij de lengte van de route staat dat deze in twee delen te splitsen is door via de weg van 9 naar 1 te lopen. Het cijfer 9 klopt niet. Dit moet 14 zijn!

Verduidelijkingen routebeschrijving
Met behulp van deze aanwijzingen is het volgen van de juiste route iets gemakkelijker

 • Punt 3 vervangen door:
  Even later komt het pad bij een schelpenpad dat u rechtdoor blijft volgen. Na ongeveer 15 meter ziet u rechts het ‘nephunebed’.
 • De laatste zin van punt 11 aanvullen met: ‘Dit slechte (modderige) pad blijven volgen, ook door de houtwal’.
 • In punt 16 de vijfde aanwijzing vervangen vervangen door:
  Het pad gaat aan de andere kant van de heide enigszins omhoog waar u rechts aanhoudt. Daarna gaat het pad weer naar beneden.
 • Punt 18 begint met ‘Vóór het water gaat u linksaf’. U passeert echter eerst een brede sloot en gaat pas in de bocht bij het kanaal linksaf.
 • Bij punt 20 moet de tweede aanwijzing luiden: ‘Na de brug gaat u rechtsaf’.

Wijziging routebeschrijving bij punt 2
Doordat het Terras Zuursche Duinen afgebrand is en alles is opgeruimd, hebben we alle aanwijzingen van punt 2 aangepast. Lees nu:
#   Op de doorgaande weg aangekomen gaat u rechtsaf. Volg deze Hoofdstraat tot u aan uw rechterhand een bord ziet met de tekst Bosch en Duin.
#   Sla hier linksaf een breed zandpad in.
#   Op de kruising van paden houdt u rechts aan en gaat u verder over een breed zandpad.

Routewijzigingen bij punt 10

 • De eerste aanwijzing wordt:
  Het pad gaat over in een smal pad (soms ruiterpad) en na 40 meter ziet u het heideveld.
 • In de laatste aanwijzing van punt 10 staat dat u linksaf gaat. Hier staat sinds enige tijd een bord Verboden Toegang. Knapzakwandelaars mogen dat bord negeren. Wel verzoekt de eigenaar de eventuele ruiters niet te hinderen en de hindernissen te laten liggen.

Routewijziging bij punt 21
In het dorp Een heeft een boer een pad langs zijn land afgesloten en moesten we de volgende eenvoudige omleiding maken.
Eerste aanwijzing blijft staan en de andere vervallen en wordt één zin:
Aan het einde van de Lindelaan gaat u rechtsaf. Na 250 meter bent u terug bij het startpunt.