K42-gieterveen Omslag-2Gieterveen is een bijzonder dorp ineen bijzondere omgeving. Een dorp met een geschiedenis die teruggaat naar de middeleeuwen. Groninger kloosterbroeders kwamen hier toen hun turf steken. Werkend voor hun dagelijks brood gaven boeren het Gieterveen en het Bonnerveen hun huidige vorm. Ze bouwden hun huizen langs de oevers van de Bonnerbeek. Deze route laat u kennismaken meteen meer dan vijfhonderd jaar oud cultuurlandschap. U passeert de Hunze twee keer en loopt door een weidegebied waar de boeren van Gieten en Bonnen vroeger hun koeien en ossen naartoe brachten. Reeds van verre ziet u de buurtschap Veenhof liggen met zijn oude boerenerven. Een groen ‘eilandje’ in het weidse Hunzedal.Halverwege de route vindt u in een bosje een oude bocht van de Hunze. Men liet het nutteloos geworden stukje rivier achteloos terzijde liggen, toen de Hunze jaren geleden rechtgetrokken werd. Via het oude Schipperspad loopt u door het veenkoloniale landschap terug naar Gieterveen.


Routegegevens

  • Lengte route: 11,5 km
  • Startpunt: Eetcafé Ámoi, Broek 1 9511 PR Gieterveen
  • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Buurtbus Gieten-Stadskanaal, uitstappen halte Bonnerveen (startpunt)

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Hardnekkig leesfoutje bij boerderij Veenhof
Wandelaar Gerrie Koopman maakte ons attent op het feit dat in de Knapzakroute Gieterveen al vanaf het allereerste begin in 1992 een domme fout staat. De oudste boerderij van de buurtschap Veenhof op het adres Veenhof 3 zou in 1772 gebouwd zijn en dit jaartal zou in de smeedijzeren muurankers zijn vastgelegd. Dat van die muurankers klopt precies, alleen iedereen ziet ter plekke in één oogopslag dat er geen 1772 maar 1722 staat.

veenhof_jaartal
foto Gerrie Koopman

 

Aanpassing tekst bij punt 1
In de tweede aanwijzing van punt 1 van de routebeschrijving staat tussen haakjes: Deze weg loopt voor wandelaars niet dood!
Deze aanvulling kan komen te vervallen.

Ook de derde aanwijzing klopt niet meer. De huidige tekst vervalt en wordt:
Na de waterlossing gaat u bij de afrastering linksaf.

Verdwenen bordje bij punt 2
Het fietspad is er nog wel, maar het bordje Gieten is weg.

Natuurontwikkeling Torenveen bij punt 3
In Torenveen heeft Het Drentse Landschap een groot natuurontwikkelingsproject gerealiseerd. Het is in het voorjaar van 2012 gereedgekomen (zie foto hieronder).

Vanaf punt 3 in de route volgt het pad tegenwoordig de nieuwe kade langs de rand van het beekdal. U loopt dus verder van de beek vandaan als op het routekaartje aangegeven is.

Punt 3 van de routebeschrijving wordt nu:
3  U gaat de stuw en het bruggetje over.
#  Vóór de doorgaande weg gaat u door het klaphek linksaf.
#  U volgt de nieuwe kade. Hou steeds de sloot aan uw rechterhand.
#  Via het volgende klaphek bij de brug (Bonnerklap) verlaat u het natuurterrein en gaat rechtsaf. U loopt nu over de Bonnerdijk.

K42-torenveen_meander
foto Roelof Huisman

 

Honden niet toegestaan op Hunzekades
Op de nieuwe Hunzekades zijn honden niet toegestaan. Ga na punt 2 niet het fietspad op, maar blijf rechtdoor lopen over de Heerenweg-Zuid. Op de kruising rechtsaf over de Bonnerklap naar punt 4.

Routeverduidelijking bij punt 6
Bij punt 6 is de driesprong verdwenen en is er in de oude Hunzemeander een nieuw bruggetje bij gekomen.