K45-roswinkel-omslagWilt ge Roswinkel leeren kennen? Wilt gij ‘t bezoeken, om ‘t plaatsje niet in den waan te brengen dat gij stiefmoederlijk jegens ‘tzelve gezind zijt? Maar, neem goeden raad ter harte. Want in dit seizoen is een reis derwaarts een grooter waagstuk dan de beerenjagt op Nova-Zembla.

Deze regels werden in 1844 door de drie Podagristen opgetekend tijdens één van hun zwerftochten door Drenthe. Roswinkel lag toen onmiskenbaar in een uithoek van Drenthe. Het was bovendien buitengewoon moeilijk om er te komen. De drie heren besloten om zich toen naar Roswinkel te laten dragen, zoals u verderop in dit boekje zult lezen…U hoeft zich tijdens deze wandeling niet op ontberingen voor te bereiden. De paden en wegen zijn prima te belopen. Af en toe lijkt het alsof Roswinkel definitief een streep onder zijn verleden gezet heeft. Gelukkig zijn er tal van momenten onderweg dat ondanks een afstand van eeuwen het oude Roswinkel verrassend dichtbij blijkt. Het begint meteen al als u Roswinkel verlaat via het pad door de Dresken waar de eerste Roswinkelers hun akkers aanlegden.


Routegegevens

  • Lengte route: 18,5 kilometer; te splitsen in een noordlus (12 km) en een zuidlus (6,5 km).
  • Startpunt: Theaterboerderij De Noorderbak Roswinkelerstraat 81, 7895 AN Roswinkel
  • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Bus Emmen-Ter Apel, uitstappen halte Roswinkelerweg 93.

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Verdwenen paaltje bij punt 2|
Het hier genoemde handgeschilderde bordje is er niet meer, maar het pad (Eigen weg) is bij   hectometerpaaltje 20.4.

Verduidelijking punt 6
In de laatste aanwijzing ligt onmiddellijk na het viaduct een wegsplitsing. Ga daar rechtsaf .

Balk vervangen door dam
Bij punt 8 is de smalle stalen balk vervangen door een dam. Dit betekent dat het alternatief niet meer van toepassing is.

Alternatief bij punt 7
Bij punt 7 geschreven over een bosje met een gaslocatie. Dit bosje is al zo groot geworden dat je het niet als zodanig herkent. Omdat het pad erlangs niet goed te belopen is, hebben we een alternatief gezocht en gevonden.
De laatste twee aanwijzingen van punt 7 vervallen evenals de eerste van punt 8.
Hier komt de volgende nieuwe tekst:

7   Dit pad helemaal tot het eind volgen.
8   Bij de brug steekt u de straat over en loopt rechtdoor. Na de dam verder over het dijkje langs de ‘schilderijlijst’.

Kaartbeeld veranderd bij punt 15
Bij punt 15 staat dat u moet doorlopen tot de doorgaande weg. Dit klopt nog steeds, maar bedenk qua oriëntie dat het kaartbeeld in het boekje niet helemaal meer klopt door hermeandering van de Runde.

DSCN4046
Schilderijlijst bij de Runde, foto Roelof Huisman