K51-erm-omslagVandaag maakt u een wandeling langs een aantal oude dorpen op het voormalige Zuiderveld. De dorpen Sleen, Erm, Achterste Erm en Diphoorn hebben alle vier een geschiedenis die al in de middeleeuwen begonnnen is. Sleen en Erm horen tot de oudste generaties Drentse esdorpen. De geschiedenis van Achterste Erm en Diphoorn begon waarschijnlijk al in de dertiende eeuw als buurtschappen aan de overkant van de es toen de bevolking van Sleen en Erm snel in aantal ging groeien.
Het enige dorp onderweg van iets recentere datum is Holsloot. Dit ontstond halverwege de negentiende eeuw toen de Verlengde Hoogeveensche Vaart gegraven werd en een aantal kanaalarbeiders zich definitief langs de vaart vestigde. Een deel van de Knapzakroute volgt de oude Heirweg langs Sleen en Erm. Deze weg van Coevorden naar Groningen via Sleen en Rolde was een aantal eeuwenlang één van de belangrijkste doorgaande wegen in Drenthe. De onderweg nadrukkelijk aanwezige N34 bewijst dat de verbinding van Coevorden naar Groningen tot op de dag van vandaag belangrijk gebleven is….


Routegegevens

  • Lengte route: 19,5 km; op te splitsen in een zuidelijke lus (9 km) en een noordelijke lus (12 km)
  • Startpunt: Route 34 (voorheen Moorman), Oosterlangen 2, 7843 PJ Erm
    Hervormde kerk Sleen, Brink
  • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Buslijn Assen-Emmen, uitstappen halte Oosterlangen in Erm

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.k51- INTRO_ERM

 


Routenieuws

Aanpassing tekst lengte route
Bij de informatie over de startpunten staat dat de route op te splitsen is in een noordelijke en een zuidelijke lus. De afstanden 9 en 12 kilometer zijn in de tekst helaas verwissseld.

Tekstwijzigingen ter verduidelijking
Bij controle van de route bleken enkele tekstwijzigingen noodzakelijk:
2   De laatste aanwijzing bij punt 2 wijzigen in:
U komt uit bij de achterkant van een bungalowpark. Ga linksaf langs de afrastering tot aan de straat.
  Bij punt 9 ziet u het straatnaambordje Wienbargsteeg niet aan het begin van de straat, maar u komt het pas later tegen.
12   De eerste aanwijzing van punt 12 aanvullen met:
Op de driesprong links aanhouden.
15   Bij punt 15 heet de straat niet Bannerschultestraat, maar De Goornhoek.

Schouwpad bij punt 8
Doordat het Waterschap Vechtstromen deze beek in het voorjaar van 2017 uitgebaggerd heeft, is het schouwpad nadien geëgaliseerd en opnieuw met gras ingezaaid. Het duurt nog even voordat u er weer goed over kunt lopen!