K52-gasselternijveen-omslag-2Wist u dat er een tijd geweest is dat Gasselternijveen voorkwam op het lijstje met de belangrijkste Nederlandse zeehavens? De Gasselternijveenster schepen werden op een gegeven moment te groot om de thuishaven te bereiken, maar de schippers en kapiteins waren zo aan hun woonplaats gehecht dat ze hun schepen in het dorp bleven registeren…
Nog steeds vindt u er op tal van plaatsen monumentale herinneringen aan de ‘turfjaren’ van Gasselternijveen. Ten westen van het dorp komt u langs de plek waar het Voorste Diep en het Achterste Diep samenkomen om als Hunze verder naar het noorden te gaan.
U maakt kennis met het Drouwenerzand, eens de meest geduchte zandverstuiving van Drenthe. De Knapzakroute brengt u door het oude Hondsrugdorp Gasselte met zijn middeleeuwse kerkje op de grens van het Lutkenend. Ook verneemt u onderweg het opmerkelijke verhaal over het ontstaan van het kleine Kostvlies.


Routegegevens

  • Lengte route: 18 km
  • Startpunt: Hervormde kerk, Vaart 5, 9514 AA Gasselternijveen
  • Honden: Deels toegestaan, mits aangelijnd, uitgezonderd het Drouwenerzand: hier zijn honden verboden.
  • Openbaar vervoer: Buslijn Assen-Stadskanaal, uitstappen halte Hoofdstraat 79

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.k52-intro_k52


Routenieuws

Verdwenen bordje bij punt 3
Bij punt 3 staat ter plekke geen bordje Hambroeksdijk, maar een eindje verderop.

Routewijzigingen bij punt 5 en 6
De kaart in het routeboekje is vanaf punt 5 tot 6 niet juist ingetekend. Op onderstaand kaartje is een verbeterde versie en met stippellijn is een alternatief voor wandelaars met een hond, aangezien honden in het stuk na 6 niet toegestaan zijn.

De routeteksten van 5 en 6 vervallen en worden:
5   Volg de weg tot de ingang van Camping Horstmannsbos. Ga hier linksaf de camping op.
Na het hek bij de receptie volgt u linksaf de palen met paarse kop totdat u bij een           informatiebord van het Drentse Landschap aangekomen bent.
6   Steek hier het wildrooster over en ga rechtdoor. Op de driesprong slaat u rechtsaf.

De wandelaars met een hond gaan net voor punt 6 rechtdoor. Het pad kronkelt. Ga op een driesprong linksaf richting een rooster. Ga vóór het rooster rechtsaf en bij het tweede pad (bij het informatiebord van Het Drentse Landschap) linksaf. Aan het eind van dit punt rechtsaf en daarna op de tweede driesprong weer rechtsaf. Aan het eind van het pad liggen twee veldkeien. U slaat daar linksaf. Loop door tot het fietspad en de doorgaande weg. Ga vanaf hier verder met punt 9.

 

Verduidelijking route bij punt 7
De eerste aanwijzing van punt 7 vervalt en wordt:
Dit zandpad steeds blijven volgen, zijpaadjes negeren.
Daardoor vervalt de eerste zin van de tweede aanwijzing (‘Blijf het zandpad volgen’).

Verduidelijking route bij punt 15
De tweede aanwijzing vervalt en wordt:
Bij een fietspad naar links en een onverhard graspad naar rechts blijft u rechtdoor lopen. Op de volgende kruising rechtsaf over een onverhard graspad.

Verdwenen schrikhek bij punt 18
In punt 18 staat bij de laatste aanwijzing dat u bij de schrikhekken rechtsaf slaat. Deze hekken zijn verdwenen.
Lees nu:
Vóór het eerste huis gaat u rechtsaf.

Verduidelijking bij punt 19
In punt 19 staat in de tweede aanwijzing ‘Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf’.
Dit moet zijn:
In de bocht gaat u rechtsaf.

De derde aanwijzing in punt 19 vervalt en wordt:
Aan het einde van de houtsingel gaat u linksaf over het pad rechts van de sloot.