K52-gasselternijveen-omslag-2Wist u dat er een tijd geweest is dat Gasselternijveen voorkwam op het lijstje met de belangrijkste Nederlandse zeehavens? De Gasselternijveenster schepen werden op een gegeven moment te groot om de thuishaven te bereiken, maar de schippers en kapiteins waren zo aan hun woonplaats gehecht dat ze hun schepen in het dorp bleven registeren…
Nog steeds vindt u er op tal van plaatsen monumentale herinneringen aan de ‘turfjaren’ van Gasselternijveen. Ten westen van het dorp komt u langs de plek waar het Voorste Diep en het Achterste Diep samenkomen om als Hunze verder naar het noorden te gaan.
U maakt kennis met het Drouwenerzand, eens de meest geduchte zandverstuiving van Drenthe. De Knapzakroute brengt u door het oude Hondsrugdorp Gasselte met zijn middeleeuwse kerkje op de grens van het Lutkenend. Ook verneemt u onderweg het opmerkelijke verhaal over het ontstaan van het kleine Kostvlies.


Routegegevens

  • Lengte route: 18 km
  • Startpunt: Hervormde kerk, Vaart 5, 9514 AA Gasselternijveen
  • Honden: Deels toegestaan, mits aangelijnd, uitgezonderd het Drouwenerzand: hier zijn honden verboden.
  • Openbaar vervoer: Buslijn Assen-Stadskanaal, uitstappen halte Hoofdstraat 79

Nog niet digitaal beschikbaar.

k52-intro_k52


Routenieuws

Tekstwijzigingen ter verduidelijking
Bij de controle van de route bleken enkele tekstwijzigingen noodzakelijk:
  Bij punt 3 staat ter plekke geen bordje Hambroeksdijk, maar een eindje verderop.
7   De eerste aanwijzing van punt 7 vervalt en wordt:
Dit zandpad steeds blijven volgen, zijpaadjes negeren.
Daardoor vervalt de eerste zin van de tweede aanwijzing (‘Blijf het zandpad volgen’).
  Bij punt 8 is in de tekst sprake van twee driesprongen. Dit zijn er echter vier!
15  De tweede aanwijzing vervalt en wordt:
Bij een fietspad naar links en een onverhard graspad naar rechts blijft u rechtdoor lopen. Op de volgende kruising rechtsaf over een onverhard graspad.

Geen honden toegestaan op het Drouwenerzand (punt 5)
In het routeboekje staat dat honden aangelijnd zijn toegestaan op deze route. Dit geldt echter niet voor het deel van de route dat over het Drouwenerzand voert waar schapen lopen.
Voor de wandelaars met honden wordt punt 6:
Vóór het wildrooster gaat u rechtsaf en gaat bij het tweede pad (bij het informatiebord van Het Drentse Landschap) linksaf.
Aan het eind van dit pad gaat u rechtsaf en dan op de viersprong weer rechtsaf.
U kunt dan verder gaan met de aanwijzing rechtsboven op bladzijde 23 ( Aan het eind van het pad liggen twee veldkeien. enz.)

Aangepast kaartje tussen punten 5 en 7
Het kaartje tussen de punten 5 en 7 is verkeerd ingetekend.
U ziet hier de juiste route op het kaartje in het zwart.

Hou deze aanwijzingen aan:
  In de derde aanwijzing staat dat u richting van een informatiebord moet gaan. Dit bord is hier nog niet te zien. Lees hiervoor: bordje Drouwenerzand.
De laatste aanwijzing wijzigen in:
Even later linksaf naar een groot informatiebord.
6   De eerste aanwijzing vervalt in zijn geheel en wordt:
Ga na het wildrooster rechtdoor. U bent op het Drouwenerzand.
Tweede aanwijzing aanvullen met:
Bij begin van zandpaden negeert u het brede zandpad naar rechts.
7   Tekst ongewijzigd.

Verdwenen schrikhek bij punt 18
In punt 18 staat bij de laatste aanwijzing dat u bij de schrikhekken rechtsaf slaat. Deze hekken zijn verdwenen.
Lees nu:
Vóór het eerste huis gaat u rechtsaf.

Verduidelijking bij punt 19
In punt 19 staat in de tweede aanwijzing ‘Aan het einde van de weg gaat u rechtsaf’.
Dit moet zijn:
In de bocht gaat u rechtsaf.
De derde aanwijzing in punt 19 vervalt en wordt:
Waar het industrieterrein eindigt, gaat u linksaf over het pad rechts van de sloot.