K54-barger-oosterveen-omslag-2
U maakt vandaag een ontdekkingstocht door het veenland van Zuidoost-Drenthe. Een enorm hoogveengebied waar mensen anderhalve eeuw geleden voor het eerst de schep in gezet hebben.
Ze deden het in het stellige voornemen alle turfland te gelde te maken.Toen ze daar begin jaren negentig van de vorige eeuw definitief mee ophielden, was er nog één stuk ongerepte natuur overgebleven: het Bargerveen. Tegenwoordig wordt het tot de kostbaarste natuurmonumenten van Noordwest-Europa gerekend.De Knapzakroute laat u kennismaken met het dorp Barger-Oosterveen en zijn omgeving. Het sluisje in de Schutwijk herinnert aan de oude turfvaart. Langs het Amsterdamsche Veld loopt u over de spoordijk waarlangs treintjes hun lading turf naar de turfstrooiselfabriek brachten.
Een bospad voert naar het ‘Huussie van Uneken’ aan de rand van het Meerstalblok. Nauwelijks een halve eeuw geleden woonden hier mensen onder omstandigheden die nu in Nederland onvoorstelbaar zijn.En dan plotseling lijkt de invloed van de mens voorbij… Na de rechte wegen, wijken en sloten en de eindeloze akkers begint het zompige veenland. De kleuren geel en bruin overheersen het landschap zover het oog reikt. Overal schittert water in de zon. Hier en daar een boom die er verloren lijkt. In het Bargerveen ziet u beelden en ruikt u geuren om nooit te vergeten.


Routegegevens

 • Lengte route: 16,5 km
 • Startpunt: Kruising van de Dordsedijk met Veenhoeksweg/Verlengde Schepersweg
 • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
 • Openbaar vervoer: Buslijn Emmen-Coevorden, uitstappen halte Veenhoeksweg

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.K54-intro_k54


Routenieuws

Door de vele werkzaamheden in het Bargerveen en op het Amsterdamsche Veld is het momenteel niet mogelijk deze route te wandelen. Na afronding van de werkzaamheden zullen we de route opnieuw gaan bekijken.

 

Gevolgen werkzaamheden 2017-2018 voor deze Knapzakroute
Overal in en rond het Bargerveen worden op dit moment omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van twee grote bufferzones en allerlei andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding. Deze werkzaamheden hebben ook gevolgen hebben voor deze Knapzakroute.
Zie het nieuwsbericht dat we hierover op de site hebben gezet.

Bargerveen aardkundig monument
In oktober 2016 werd het Bargerveen het zevende aardkundig monument in Drenthe. Het is het laatste overgebleven stuk van het vroegere Bourtangermoeras. Een informatiebord hierover vind je onderweg bij de kijkheuvel tussen de punten 9 en 10.
Lees ook het nieuwsbericht over dit onderwerp.

Routeaanpassingen tussen 4 en 6 door herinrichting
Door herinrichting zijn er tussen de punten 4 en 6 enige aanpassingen en verduidelijkingen noodzakelijk geworden. Er zijn enkele waterpartijen ontstaan die nog niet op de kaart staan. De paden op de kaart kloppen nog wel allemaal.

 • Bij de tweede aanwijzing van punt 4 staat dat u het schouwpad aan de rechterkant moet nemen. Het eerste stuk is niet meer begaanbaar, daarom gebruiken we nu de linkerkant.
 • De tekst van punt 5 vervalt helemaal en wordt:
  U passeert twee keer een afsluitbalk. Hierna (voor een breder water) steekt u de dam over en vervolgt het aan de andere kant.
 • De eerste twee aanwijzingen van punt 6 vervallen. Lees hier voor in de plaats:
  Doorlopen naar een groot hek. Na het klaphek direct rechtsaf de wandelroute met paaltjes met gele kop volgen.

Natte paden door aanleg waterbuffers tussen 6 en 13
In het hele gebied van tussen de punten 6 en 13 is Staatsbosbeheer bezig met de aanleg van waterbuffers om de waterstand te verhogen. Hierdoor kunnen enkele paden natter zijn dan normaal.

Huisje van Uneken bij punt 10
Jammer genoeg is er niet veel meer over van het unieke Huisje van Uneken. Enige tijd geleden is er namelijk mogelijk door blikseminslag brand geweest. Er zijn geen plannen voor herbouw.
Wat de route ter plekke betreft, de tweede aanwijzing van punt 10 gaat ervan uit dat je achter het Huisje van Uneken langs loopt. Indien dit te nat is, loop dan aan de andere kant om het huis heen en vervolg daar de gele route.