K58-weiteveen-omslag-2Een eeuw geleden nog maar was het in alle opzichten een uithoek van Nederland. Weiteveen was een plek waar de armoede regeerde en waar mensen in omstandigheden moesten leven die elders in ons land toen al vrijwel tot het verleden behoorden. ’Arm land, arm volk’, kopte een landelijk dagblad in de jaren twintig om een soort nationale hulpactie voor Weiteveen op touw te zetten.
Wie goed om zich heen kijkt, kan in kleine details nog iets terugvinden van de barre geschiedenis van Weiteveen.Het veen dat vroeger min of meer garant stond voor de armoede en ellende van de mensen die ertoe veroordeeld leken, is inmiddels dé grote rijkdom van Zuidoost-Drenthe. Vandaag tijdens deze Knapzakroute maakt u er uitgebreid kennis mee. Een landschap om nooit te vergeten.


Routegegevens

 • Lengte route: 19 kilometer; op te splitsen in een lus Weiteveen (9 kilometer) en een lus Nieuw-Schoonebeek (10 kilometer). U kunt deze Knapzakroute op twee plaatsen gemakkelijk koppelen aan de Knapzakroute Twist – Nieuw-Schoonebeek (K59)
 • Startpunt: Veenloopcentrum, Zusterweg 17, 7765 AX Weiteveen.
  Restaurant De Zwarte Racker, Europaweg 132, 7766 AP Nieuw-Schoonebeek
 • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
 • Openbaar vervoer: Buslijn Emmen-Coevorden, uitstappen halte De Singel, Weiteveen.

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Gevolgen werkzaamheden 2017-2018 voor deze Knapzakroute
Overal in en rond het Bargerveen worden op dit moment omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van twee grote bufferzones en allerlei andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding. Deze werkzaamheden hebben ook gevolgen hebben voor deze Knapzakroute.
Zie het nieuwsbericht dat we hierover op de site hebben gezet.

Aanpassing routebeschrijving bij 1
Een wijzigingen van de weg tussen de Ambachtsweg en de begraafplaats maakt een aanpassing van de routebeschrijving noodzakelijk.

 • In de derde aanwijzing staat dat u richting RK Begraafplaats gaat. Het bordje met die strekking is bij de wegwerkzaamheden echter (voorlopig?) verdwenen.
 • De vierde aanwijzing vervalt en wordt:
  In de bocht rechtdoor over de betonweg. Daarna eerste weg links.

Aanpassing route na herinrichting natuurterrein bij punt 5
Vanwege de herinrichting van het Bargerveen ten zuidoosten van Weiteveen hebben we een paar tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen in de beschrijving aangebracht.

 • De tweede aanwijzing van punt 5 beginnen met:
  Na ongeveer 500 meter na het woonhuis met een grote schuur gaat u rechtsaf over het dijkje.
 • De derde en vierde aanwijzing van punt 5 vervallen. Hiervoor in de plaats komt:
  Waar het dijkje een bocht naar rechts maakt loopt u rechtdoor aan de linkerkant van de sloot.
  Op de driesprong rechtdoor blijven lopen.
  Op volgende viersprong van paden gaat u linksaf over een verhoogd pad.
 • Beide aanwijzingen bij punt 6 vervallen. Lees hier:
  Aan het eind van het pad loopt u met de bocht mee naar rechts. Het pad naar links negeren.
  Loop vervolgens door tot een vergrast heideveld. Daar gaat u linksaf langs de afrastering.

Afsluitbalk bij punt 14 verplaatst
De afsluitbalk bij punt 14 is verplaatst. Daardoor is hij niet direct zichtbaar en zult u hem pas na de eerste bocht zien.