K59-twist-omslag-2De Knapzakroute brengt u vandaag door een landschap waar de mens de afgelopen eeuwen flink zijn stempel op gedrukt heeft. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw werden aan de rand van het gebied dat de mensen uit de buurt de Twist noemden, de ‘Moorkolonien’ Hesepertwist en Rühlertwist gesticht. Dit gebeurde op initiatief van de bisschop van Munster. Binnen de kortste keren woonden er een paar honderd mensen. Beide kolonies groeiden uit tot het levendige en gastvrije dorp Twist.

Hoe zag de Twist eruit vóór er mensen naartoe kwamen? Streekschrijver J.B. Diepenbrock beschreef het zo: ‘Temidden van deze woestenij, waar de natuur het oog slechts heide en hemel bood, en die de mens huis en haard scheen te hebben ontzegd, daar heersten een huiveringwekkende verlatenheid en een stilzwijgen dat slechts zelden onderbroken werd door het geruis van opvliegende korhoenders en kemphanen, die dit vredige thuis liefhebben en opzoeken.’

Van de verlatenheid en stilte van vóór de mens is hier en daar nog iets overgebleven, zult u onderweg merken. Bijvoorbeeld als u langs het Bargerveen wandelt of als u op het punt staat waar tweehonderd jaar geleden Nederland, het graafschap Bentheim en het prinsbisdom Munster aan elkaar grensden. In een tijd dat grenzen nog grenzen waren…


Routegegevens

  • Lengte route: 14,5 km. U kunt deze Knapzak-route op twee plaatsen gemakkelijk koppelen aan de Knapzakroute Weiteveen – Nieuw-Schoonebeek (K58)
  • Startpunt: Heimathaus Twist, Overbergstraße 28, 49767 Twist , Duitsland
  • Honden: Toegestaan, mits aangelijnd
  • Openbaar vervoer: Buslijn Emmen - Nieuw-Schoonebeek, uitstappen halte Steenmansstraat

Niet meer verkrijgbaar in boekvorm.
Routenieuws

Door de vele werkzaamheden op het Amsterdamsche Veld is het momenteel niet mogelijk deze route te wandelen. Na afronding van de werkzaamheden zullen we de route opnieuw gaan bekijken.

 

Gevolgen werkzaamheden 2017-2018 voor deze Knapzakroute
Overal in en rond het Bargerveen worden op dit moment omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van twee grote bufferzones en allerlei andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding. Deze werkzaamheden hebben ook gevolgen hebben voor deze Knapzakroute.
Zie het nieuwsbericht dat we hierover op de site hebben gezet.

Alternatief voor afgesloten pad langs jaknikkers
Tijdens de controle van deze Knapzakroute bleek dat één van onze wandelpaden geen vrije toegang meer heeft langs de jaknikkers bij Twist in Duitsland. We proberen bij de nieuwe oliemaatschappij ontheffing te krijgen.
Tot die tijd hebben we een omleiding gemaakt. Deze is ongeveer 700 meter langer en volgt een stukje oostelijker een fietspad naast de weg langs het Nord-Süd Kanal.
Zie onderstaand kaartje waarop we met zwart de nieuwe situatie hebben ingetekend.

Punt 1 wordt gewijzigd en punt 2 vervalt in z’n geheel.
De nieuwe beschrijving van het begin van deze route ziet er voorlopig als volgt uit:
1 Vanaf het startpunt gaat u linksaf en loopt naar de doorgaande weg.
• Ga hier rechtsaf en neem op de kruising linksaf het fietspad richting Schöningsdorf.
• Na ongeveer 1800 meter gaat u linksaf richting Bargerveen/Naturreservat.