Route Eexterveen door de nieuwe natuur langs de Hunze

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen jaren heeft Het Drentse Landschap de gebieden Bonnerklap en Elzemaat op de kop gezet om de Hunze daar weer alle ruimte te geven. De Knapzakroute Eexterveen hebben we aan deze veranderingen in het landschap aangepast, zie de routewijziging. Met het plaatsen van een overstapje konden we bovendien een flink stuk verharde weg uit de route schrappen. De Knapzakroute Eexterveen is mooier dan ooit!

foto: Roelof Huisman
foto: Roelof Huisman

Het verhaal van de hermeandering van de Hunze door de Elzemaat ter hoogte van Eexterveen is een verhaal op zich. In 2001 was het het eerste grote Hunzeproject. De beekloop werd toen gedeeltelijk verlegd door de oude meanders opnieuw uit te graven. De gekanaliseerde hoofdstroom bleef echter liggen om snel veel water te kunnen afvoeren. Keiendrempels moesten ervoor zorgen dat er voldoende water door de nieuwe meanders ging stromen. Het water stroomde echter lang niet sterk genoeg waardoor de nieuwe bochten dicht gingen groeien.

Waterschap Hunze en Aa’s en Het Drentse Landschap kwamen tot de conclusie dat ze in 2001 bij de herinrichting te voorzichtig geweest waren en eind 2015 ging de Elzemaat opnieuw op de schop. Nu werd de hoofdstroom grotendeels gedempt en de beek kon zijn nieuwe verbrede meanders in gebruik nemen. Hetzelfde was vlak daarvoor gebeurd met het gebied Bonnerklap ten zuiden van de N33. Hier werd van de Hunze meteen een meanderende beek gemaakt.

Het Drentse Landschap heeft door de Elzemaat en Bonnerklap geen paden aangelegd. De Knapzakroute volgt de kaden langs het beekdal. Laat het je er niet van weerhouden om buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juni) lekker een stuk door het grasland te struinen!

k49_bonnerklap
De Hunze in Bonnerklap vlak na de herinrichting in 2015 (foto: Geert de Vries)