Van oudsher kende Drenthe een indeling in dingspelen en kerspelen. Drenthe telde zes dingspelen die onderverdeeld waren in kerspelen. In beginsel was zo’n kerspel een parochie – een kerkelijke gemeente – maar het kerspel had ook een aantal bestuurstaken die tegenwoordig bij een gemeente horen. De functie van schulte lijkt veel op die van onze
burgemeester. (Zie verder ook Kerspel)
Veel zaken echter waren in Drenthe nog vlakbij de basis georganiseerd. Verreweg het meeste regelde de boermarke zelf en de invloed van het kerspel bleef in de praktijk vaak beperkt tot het kerkdorp. (Zie verder ook Boermarke)

De Franse tijd bracht een nieuw bestuurssysteem dat ook op plaatselijk niveau grote gevolgen had. De aloude boerendemocratie maakte plaats voor een staatsinrichting waarbij de gemeente de kleinste bestuurlijke eenheid werd. In dit systeem stond de gemeenteraad aan het hoofd van de gemeente en traden burgemeester en wethouders als dagelijks bestuur op. Uiteindelijk telde Drenthe 34 gemeenten.

abc__Image_25_gemee
Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Sleen op een oude ansichtkaart

In de loop van de tijd nam de invloed van de gemeenten sterk toe. Steeds meer werd op het gemeentehuis geregeld. Heel veel taken die traditioneel aan de boermarke als ‘dorpsbestuur’ hadden toebehoord, werden door ‘de gemeente’ overgenomen. In 1998 werden de 34 gemeenten opnieuw ingedeeld en ontstonden de huidige twaalf Drentse gemeenten.