Een kampje land is in Drenthe een omwalde akker. Akkers met een naam die op ‘kamp’ eindigen, liggen vaak aan de rand van de es. Doorgaans zijn het relatief jonge ontginningen.

K16-AnsenOmdeKamp10-8-0735
‘Om de Kamp’ bij Ansen

Vaak ook gaat het bij een kamp om een stuk land dat door individuele boeren ontgonnen werd. Veel kampjes liggen apart van de es vrij in het veld (‘Veldkamp’, ‘Heetkamp’, heet=heide). Soms werden in de beekdalen goede stukken vruchtbaar weiland tot akkerland ‘bekampt’.