Er zijn in Drenthe drie natuurorganisaties actief die samen het grootste deel van de circa 43 duizend hectare bossen en natuurterreinen in eigendom hebben. Dat zijn Staatsbosbeheer, de Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap.

abc-omslagDe grootte van de terreinen varieert van kleine esbosjes tot enkele duizenden hectare grote gebieden als het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold en het Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, het Hunzedal, het Reestdal en het Bargerveen. De eerste drie zijn nationale parken.
De natuurterreinen zijn in te delen in beekdalen, bossen, heidevelden en hoogveenreservaten. Elk van deze gebieden heeft uiteraard zijn eigen type natuurbeheer. (Zie verder ook Beekdal, Bos, Heideveld, Natuurontwikkeling en Veenvorming)