Het Kwartair is de geologische periode die naar schatting 2,5 miljoen jaar geleden begon en tot op de dag van vandaag voortduurt. De periode wordt ingedeeld in Pleistoceen en Holoceen.
Het grootste deel van deze periode wordt ingenomen door het Pleistoceen: het tijdperk van de grote ijstijden. Na de laatste ijstijd laten de geologen zo’n 10.000 jaar geleden het Holoceen beginnen. (Zie verder bij IJstijd, Pleistoceen en Holoceen)

K43-17-Zw.Kei-Foto-Joost-Dekker2
Zwerfkei langs een bospad in Schoonoord.