Een reeweg is een oude weg die van een buurschap naar het kerspeldorp voert. Het woord ‘ree’ betekent in dit verband lijk. Het was de route die men met de kist op de laatste tocht van de overledene naar de kerk en het kerkhof moest afleggen. Elk dorp en gehucht had zijn eigen route die vaak eeuwenlang onveranderd bleef. Reewegen liepen over de essen en de hoger gelegen delen van het veld. Waar ze een beek kruisten, moest een goede voorde in de beekbedding liggen en een stevig dijkje door het beekdal.

abc__Image_60_reewe
Kerkvonder over de Reest bij Avereest.

Het onderhoud van de reewegen was een belangrijke taak van de boermarke. In de middeleeuwen liet de bisschop van Utrecht toezicht houden op het onderhoud. De meeste reewegen zijn opgegaan in het reguliere Drentse wegennet. Op een enkele plaats zijn ze als kerkenpad bewaard gebleven. (Zie verder ook Voorde)