Een stroet is een Drents woord dat zoveel betekent als laag nat terrein in een heideveld. Stroeten zijn vaak de oude zijdalletjes van de beken waar het water van het veld zich verzamelde om naar het beekdal af te stromen.
Als de ontwatering van een stroet enigszins onder controle was, werd zo’n groenlandje graag als veeweide door het dorp gebruikt. Ontginning en ruilverkaveling zorgden ervoor dat de meeste stroeten als ‘oneffenheden’ in het landschap werden gladgestreken.

abc__Image_64_stroe
De Stroeten van Het Drentse Landschap met op de achtergrond het kerkje van Zweeloo.