K58-weiteveen-omslag-2Een eeuw geleden nog maar was het in alle opzichten een uithoek van Nederland. Weiteveen was een plek waar de armoede regeerde en waar mensen in omstandigheden moesten leven die elders in ons land toen al vrijwel tot het verleden behoorden. ’Arm land, arm volk’, kopte een landelijk dagblad in de jaren twintig om een soort nationale hulpactie voor Weiteveen op touw te zetten.
Wie goed om zich heen kijkt, kan in kleine details nog iets terugvinden van de barre geschiedenis van Weiteveen.Het veen dat vroeger min of meer garant stond voor de armoede en ellende van de mensen die ertoe veroordeeld leken, is inmiddels dé grote rijkdom van Zuidoost-Drenthe. Vandaag tijdens deze Knapzakroute maakt u er uitgebreid kennis mee. Een landschap om nooit te vergeten.