K59-twist-omslag-2De Knapzakroute brengt u vandaag door een landschap waar de mens de afgelopen eeuwen flink zijn stempel op gedrukt heeft. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw werden aan de rand van het gebied dat de mensen uit de buurt de Twist noemden, de ‘Moorkolonien’ Hesepertwist en Rühlertwist gesticht. Dit gebeurde op initiatief van de bisschop van Munster. Binnen de kortste keren woonden er een paar honderd mensen. Beide kolonies groeiden uit tot het levendige en gastvrije dorp Twist.

Hoe zag de Twist eruit vóór er mensen naartoe kwamen? Streekschrijver J.B. Diepenbrock beschreef het zo: ‘Temidden van deze woestenij, waar de natuur het oog slechts heide en hemel bood, en die de mens huis en haard scheen te hebben ontzegd, daar heersten een huiveringwekkende verlatenheid en een stilzwijgen dat slechts zelden onderbroken werd door het geruis van opvliegende korhoenders en kemphanen, die dit vredige thuis liefhebben en opzoeken.’

Van de verlatenheid en stilte van vóór de mens is hier en daar nog iets overgebleven, zult u onderweg merken. Bijvoorbeeld als u langs het Bargerveen wandelt of als u op het punt staat waar tweehonderd jaar geleden Nederland, het graafschap Bentheim en het prinsbisdom Munster aan elkaar grensden. In een tijd dat grenzen nog grenzen waren…