Veldnaam

geplaatst in: | 0

Veel veldnamen leefden eeuwenlang voornamelijk in de mondelinge overlevering van een dorp voort. De namen werden vroeger ook beslist niet vergeten, want ze boden het nodige houvast bij de plaatsbepaling op de es, in het beekdal en op het veld. … Vervolgd

Roswinkel (K45)

| 0

Wilt ge Roswinkel leeren kennen? Wilt gij ‘t bezoeken, om ‘t plaatsje niet in den waan te brengen dat gij stiefmoederlijk jegens ‘tzelve gezind zijt? Maar, neem goeden raad ter harte. Want in dit seizoen is een reis derwaarts een … Vervolgd